Volební program kandidátů Za lepší život v Nehvizdech

28.08.2018


Táhneme za jeden provaz, ve prospěch vás všech!


Volební program nemusí být nezáživné čtení 
Aneb Co jsme za osm let udělali 
a co hodláme udělat

Věřte, není těžké vytisknout leták s pěti či deseti líbivými sliby a čekat, zda se na ně voliči chytí. My však po osmi letech v programu Sdružení nezávislých kandidátů Za lepší život v Nehvizdech účtujeme, co jsme vám slíbili, co jsme splnili, co hodláme dělat v dalších čtyřech letech, a jak toho chceme dosáhnout. Věříme, že si uděláte čas a do programu se začtete, posoudíte ho, a pak se uvážlivě u volebních uren rozhodnete.

1. Pro nejmenší: do dětské skupiny od dvou let!

Co jsme splnili:

 • Do nehvizdské školky chodí všechny nehvizdské děti od tří let, ať jsou rodiče na mateřské, nebo pracují. Díky úspěšné žádosti o evropskou dotaci, máme dnes v Nehvizdech školku, na kterou můžeme být právem hrdi! A to nemluvíme o další třídě školky v sokolovně, kterou máme v nájmu.
 • Pro nejmenší děti a jejich rodiče jsme vybudovali Dětské centrum Dráček, které se stalo součástí ZŠ a MŠ Nehvizdy. Hodláme je nejen nadále podporovat, ale i stále rozvíjet. Před nedávnem se centrum přestěhovalo do budovy staré základní školy na náměstí, kde má ideální podmínky. Uvědomujeme si, že se do Nehvizd stále stěhují mladí lidé, kteří tu k naší radosti zakládají rodiny.
 • Otevřeli jsme v budově staré základní školy dvě dětské skupiny pro 24 dětí, do nichž chodí děti od dvou let.
 • Poplatky za předškolní vzdělávání jsou proti průměru v Praze mírnější. Stejně tak kroužky i příměstské tábory v rámci dětského centra pro nejmenší děti jsou vysloveně za hubičku.

Co bude dál:

 • Nejinak tomu bude i v dalších 4 letech. Nehvizdské děti od dvou let budou mít dveře do dětských skupin, a od tří let do školky dokořán.
 • V zahradě mateřské školy vybudujeme nové moderní dětské hřiště.
 • Pod vedením profesionálních trenérů budou mít již děti ve školce dnes tak důležitou pohybovou průpravu. Samozřejmě zdarma.
 • Dětské centrum Dráček bude i nadále sloužit pro ty nejmenší, ale stále více nabízet i odborné, zdravotní, sportovní a zábavné programy pro všechny zájemce.
 • V centru budeme usilovat o propojení nejmladších s našimi seniory. Konečně, právě ti nejmenší stojí za programy besídek pro seniory a senioři zase připravují některé kroužky pro rodiče s dětmi. Mezigenerační spolupráce není v Nehvizdech jen prázdné heslo.

Jak toho docílíme?

 • Aktualizovali jsme demografickou prognózu na dalších patnáct let.
 • Víme, jak žádat o dotace pro předškolní a školní zařízení, nicméně, dětské skupiny a školku bude obec finančně výrazně podporovat, i kdybychom další dotace již nedostali, v rozpočtu s tím bude počítáno.
 • Neustále se snažíme podporovat vychovatelky a učitelky předškolních zařízení, abychom nikdy neměli kvalifikovaných pracovníků, pro které je péče o děti poslání, nedostatek.
 • S trenéry máme již nyní domluvenou spolupráci.

Podporují nás:

"Spolupráce s městysem, tedy zřizovatelem školky, byla v uplynulých letech vždy více než nadstandardní. Díky tomu mají děti v mateřince možnost prožít část svého dětství v krásném, moderním prostředí."

Simona Heindlová, zástupkyně ředitele pro MŠ Nehvizdy

Mateřská škola: chodí do ní nehvizdské děti od tří let
Mateřská škola: chodí do ní nehvizdské děti od tří let

2. Pro školáky: sportovní i kulturní rozvoj jsou stejně důležité

Co jsme splnili:

 • V ulici Bedřicha Mouchy vyrostla během posledních šesti let nová devítiletá škola (ano, v září jsme poprvé otevřeli devátou třídu!!!). Na rozvoj nové jsme dostali dotace od ministerstva financí a ministerstva školství.
 • Nová škola je vybavena skutečně moderně, nechybí odborné učebny přírodních věd, cizích jazyků i výpočetní techniky. Moderně jsou zařízené také jednotlivé třídy.
 • V blízkosti školy jsme vybudovali novou velkou tělocvičnu, která slouží nejen škole, ale také sportovním oddílům místní sokolské organizace a fotbalového týmu, i široké veřejnosti, a kde se pořádají sportovní události na republikové úrovni.
 • V září 2018 se otevřely v nové škole další třídy a zázemí pro učitele a také rozšířená školní jídelna.
 • V září 2018 se poprvé otevřela na druhém stupni třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
 • V září 2018 začaly děti chodit poprvé do naší Základní umělecké školy. Je plně vybavena a má učitele, kteří v dětech budou rozvíjet jejich hudební či dramatické nadání.
 • Do družiny v základní škole dnes chodí děti podle zájmu rodičů, už není vyhrazena jen pro ty nejmenší (pamatujete?). Vychovatelé navíc vodí děti z družiny do kroužků, což je velmi výjimečná služba, díky níž rodiče, kteří pracují v Praze, mají jistotu, že o děti je postaráno i v odpoledních hodinách.
 • Školáky z partnerských obcí přiváží do Nehvizd nový školní autobus, který má zastávku ve školním areálu. Od zastávky na náměstí mohou odvoz do školy využít také nehvizdští školáci.
 • Vybudovali jsme cyklostezku s bezpečnou cestou do školy.
 • Původní budova malotřídky na náměstí (která mimochodem prošla v předchozích letech důkladnou rekonstrukcí) slouží pro dětské centrum, dětské skupiny, moderní knihovnu s místem pro setkávání seniorů, a základní uměleckou školu.
 • O prázdninách škola již čtyři roky pořádá příměstské tábory - kreativní i dobrodružné, v posledních letech se k ní přidalo i Dětské centrum Dráček a oddíly karate, fotbalu, tenisu i florbalu. O děti je tak za velmi přijatelné ceny postaráno i o prázdninách a rodiče tak mohou skloubit svou práci s volnem svých dětí.

Co bude dál:

 • Připravujeme projekt poslední etapy dostavby nové školy. Díky demografickému odhadu víme, že prvních tříd (a tedy pak i druhých, třetích až devátých) bude v blízké budoucnosti pět.
 • Pokud argumentujete tím, že po prvním stupni přece mnohé děti odcházejí na víceletá gymnázia, pak vězte, že se ukázalo, že i ty nejtalentovanější si sice přijímací zkoušky udělají, ale zůstávají raději v naší škole i na druhém stupni. Díky za to patří řediteli a učitelskému sboru, který je prvotřídní, ale i obci, která je zřizovatelem školy a za jejím rozvojem stojí.
 • Při úpravách okolí školy vznikne školní zahrada, kde se děti dozvědí, že v Polabské nížině se zemědělství dařilo, i které plodiny jsou pro ni typické.
 • V blízkosti školy, na bývalém fotbalovém hřišti, vybudujeme nové sportoviště pro školní děti a další sportovce v obci včetně atletického oválu a zázemí. Nové fotbalové hřiště včetně tréninkového roste v jeho blízkosti.
 • Základní uměleckou školu budeme dále rozšiřovat, chceme uspokojit co nejvíce zájemců. Věřte, že s tak velkým zájmem jsme napoprvé vůbec nepočítali a jsme nadšení. Už proto chceme, aby v příštích letech mohlo do naší ZUŠky chodit ještě mnohem více dětí.
 • Připravujeme společně s PČR a dalšími odborníky pro školáky i jejich rodiče řadu akcí a přednášek v rámci preventivních programů proti nešvarům dnešní doby, především protidrogovou osvětu, ale také osvětu o nebezpečích, která číhají v online světě.

Jak toho dosáhneme:

 • Opět požádáme o dotace, víme jak a jsme v tom úspěšní.
 • Spolupracujeme s TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy, aby rozvoj sportovišť vyhovoval nejen školním dětem, ale i všem v obci, pro které je sport důležitý.
 • Spolupracujeme s ministerstvem školství, místními firmami, zemědělci, myslivci, aby děti měly díky exkurzím, ale i přednáškám přehled, jak se tady žilo a žije a mohly se včas rozhodnout, čím by chtěly v budoucnu být.

Podporují nás:

"Vždy jsem si vážil těch, kdo neslibovali, ale velmi tvrdě pracovali. Měli vizi a šlo jim o společný prospěch komunity, obce. S partou kolem Vladimíra Nekolného spolupracuji dlouho a vím, že zde dané slovo a podaná ruka vždy platí, a to v dnešní době není zrovna málo. Naši školu mám tu čest řídit dvacet let, a vím, že právě s touto partou jsme už došli hodně daleko. Konečně, vy rozvoj našeho školství vidíte. Tato kandidátka má proto mou hromadnou podporu!"

PaedDr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy

V září jsme poprvé v historii obce otevřeli devátou třídu, a také třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy
V září jsme poprvé v historii obce otevřeli devátou třídu, a také třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy

3. Děláme vše proto, aby se v Nehvizdech žilo, nejen bydlelo!

Co jsme splnili:

 • Otevřeli jsme starou cestu u sv. Anny i s prvky pro oddech i vzdělávání o místní přírodě. Už jste viděli náš hmyzí domeček?
 • Zkultivovali jsme cestu k rybníku a cestu k pomníku Anthropoid.
 • Revitalizovali jsme rybník. I v době letošního vedra a sucha díky dvěma provzdušňovačům se v něm rybám více než dařilo. Navíc na zbudovaném ostrůvku v rybníku vyvedly poprvé slípky vodní mladé.
 • Podél cesty k rybníků jsme vybudovali biokoridor.
 • Zkultivovali jsme park v centru Nehvizd i okolí obecního úřadu, kde byla vysázena nová zeleň.
 • Otevřeli jsme novou cyklostezku s bezpečnou cestou do školy a vysázeli podél ní lipovou alej s 48 stromy. Na výsadbě se podíleli občané Nehvizd.
 • Ve výběhu pro psy, jenž jsme zbudovali již v prvním volebním období, fungují kynologické kurzy a v září se odehrála první nehvizdská vořiškiáda.
 • Vybudovali jsme Klub Stovka pro náctileté, skate park pro velké i malé a fit park pro všechny v Lentilkách, tamtéž jsme otevřeli sáňkařskou dráhu pro nejmenší, okruh pro malé cyklisty a bruslaře, tenisovou zeď pro trénink. Otevřeli jsme u fotbalového hřiště nové tenisové kurty.
 • Obnovili jsme Sdružení dobrovolných hasičů v Nehvizdech, chystáme kroužek pro nejmenší hasičky a hasiče 😊.
 • O spolupráci s TJ Sokol a AFK svědčí desítky akcí, které jsme společně pořádali. Každý rok městys na rozvoj těchto organizací posílá výrazné dotace. I díky tomu máme v Nehvizdech tak širokou nabídku kroužků - od jazykových, baletního, rybářského, kreativních až po tenis, fotbal, florbal a atletiku či kroužek lezení na umělé stěně.
 • Všechna dětská hřiště v Nehvizdech procházejí pravidelnými revizemi a opravami, stará se o ně správce. Celkem v obci dnes po osmi letech fungují čtyři dětská hřiště a herními prvky jsme doplnili i areál AFK Nehvizdy.
 • Nehvizdy se starají o památku operace Anthropoid, udržují oba památníky, pořádají pravidelné akce, které významnou historickou událost připomínají. Zasadili jsme se také o vydání turistické známky a online aplikace, která akci Gabčíka a Kubiše připomíná, a zakoupili putovní výstavu Někomu život, někomu smrt.
 • Opravili jsme také pomník sv. Jana Nepomuckého před kostelem.

Co bude dál:

 • Akce, s nimiž jsme začali (zábavy, dětské dny, Nehvizdskou dýni, akce, které připomínají operaci Anthropoid, Hvězdy v Nehvizdech a další a další), budeme dále s láskou připravovat, protože nehvizdské komunitě nesmírně svědčí.
 • Naši cyklostezku s bezpečnou cestou do školy propojíme s cyklostezkou v Mstěticích - pohodlně se tak dostanete na velký okruh celým krajem.
 • V odpočinkové zóně o fotbalového hřiště (nově u sportoviště s atletickým oválem) doplní hrací prvky pro nejmenší workoutové prvky pro mládež a dospělé.
 • Dále budeme rozvíjet PPP projekt Nová skála, ačkoliv toto bude trvat ještě více než čtyři roky, lesopark o rozloze 10 hektarů na místě bývalého lomu skutečně roste a začíná se zelenat. Podle předběžných odhadů si na Novou skálu budete moci vylézt v roce 2025.
 • Vybudujeme několik nových odpočinkových a parkových míst. Například v nové zástavbě Za Tarasem, nebo v Nehvizdkách v okolí bývalé cihelny.
 • V Horoušanské ulici nás čeká dobudování chodníku a podél celé silnice do Horoušan budou vysázeny stromy a keře. Cesta k památníku operace Anthropoid tak bude opět příjemnější už na začátku.
 • V Klubu Stovka vznikne komunitní centrum nejen pro náctileté, dobudována bude i zahrada klubu (v tom máme rest, víme!)

Jak toho docílíme:

 • Budovatelská etapa nehvizdského školního kampusu pomalu končí, kultivace okolí nových ulic, školních objektů i sportovišť a dalších odpočinkových míst je proto prvořadá.
 • Spolupracujeme intenzivně s obcí Zeleneč, napojení cyklostezky máme předjednanou.
 • Díky spolupráci s místními spolky, řadou dobrovolníků z Nehvizd, seniory i mladými lidmi jsme schopni i nadále pořádat akce, díky nímž je sousedské setkávání v obci na pravidelném pořádku a díky nímž noví obyvatelé mohou poznat ty, kteří v Nehvizdech žijí již po generace.
 • Soužití novousedlíků a starousedlíků je pro rozvoj obce velmi důležité a jsme rádi, že se nám to daří, i když si samozřejmě uvědomujeme ono staré rčení: Není v světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem 😊.
Školní tělocvična se povedla, teď nás čeká kultivace jejího okolí, stejně jako okolí školy
Školní tělocvična se povedla, teď nás čeká kultivace jejího okolí, stejně jako okolí školy

Podporují nás:

"Podporuji Vladimíra Nekolného, vážím si toho, jakou péči věnují Nehvizdy sportu a rozvoji mladých talentů. A těším se, že se do Nehvizd zase brzy podívám."

Lucie Hradecká, profesionální tenistka

4. Postavíme lékařskou ordinaci, nové zastávky i chodník k Lidlu

Co jsme splnili:

 • Na náměstí máte k dispozici prodejnu potravin, v komerční zóně začal fungovat Lidl, díky němuž vzniklo v nové zástavbě Rákosničkovo hřiště, které obec spravuje.
 • V Nehvizdech je v provozu bankomat.
 • Česká pošta našla důstojné místo v budově obecního úřadu. Dvakrát týdně je pošta otevřena do 18 hodin.
 • Díky spolupráci s jirenským zdravotním centrem ordinuje v městysu dětská lékařka.
 • Vybudovali jsme zázemí pro stomatologickou ordinaci. Zubařka ošetřuje děti i dospělé.
 • Zařídili jsme kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plast), v Nehvizdech můžete věnovat do speciálních kontejnerů i oblečení a hračky na charitu. Dětské centrum Dráček pravidelně sbírá kaštany pro lesní zvěř, oblečení a hračky pro Azylový dům v Horních Počernicích, a nově i staré pečivo pro hospodářská zvířata místních zemědělců.
 • Bioodpad mohou obyvatelé Nehvizd odvážet na sběrné místo u čistírny odpadních vod.
 • Funguje sběrný dvůr, všichni rezidenti jej mohou využívat bezplatně, prokazují se kartami na sběrný dvůr.
 • V přízemí obecního úřadu můžete kdykoliv odevzdat použité baterie.
 • Koupili jsme restauraci na náměstí a pronajali ji, od září tak můžete přijít do "obecní hospody".
 • Do Nehvizd zajíždí pravidelně pekárna.

Co bude dál:

 • Máme hotový projekt a zažádáno o stavební povolení na stavbu zdravotního střediska v centru obce se dvěma služebními byty pro lékaře nebo zdravotní sestry. V blízké budoucnosti bude praktický a dětský lékař ordinovat v Nehvizdech 5 dní v týdnu. Obec budovu postaví, ordinace vybaví zdravotní středisko Jirny, s nímž obec již šest let spolupracuje.
 • Sběrný dvůr bude v pondělí a ve středu otevřen do 18 hodin, sobotní otevírací doba zůstane zachována.
 • Opravíme obecní restauraci na náměstí, včetně zahrádky na dvoře. Nehvizdy koupily celou budovu a nad hospodou tak opraví menší sál, který bude sloužit pro školní besídky, setkávání seniorů, vystoupení dětí ze Základní umělecké školy a další akce.
 • Dále budeme hledat investora pro Dům pro seniory. Pozemek je pro něj vyhrazen.

Jak toho dosáhneme:

 • Máme plán, jak budeme postupovat.
 • Uzavřeli jsme předběžné dohody s lékaři.
 • Spolupracujeme s jirenským zdravotním centrem.
 • Všechny budovy, kde chceme služby rozvíjet, jsou v majetku obce.
I cesta ke kontejnerovému stání se může zazelenat - pohled do Canaby
I cesta ke kontejnerovému stání se může zazelenat - pohled do Canaby

Podporují nás:

"Jakékoliv rozšíření zdravotní péče v Nehvizdech vítám a plně podporuji."

MUDr. Martina Krejčová, dentistka

5. Z Nehvizd i v Nehvizdech pohodlně a bezpečně

Co jsme splnili

 • Do Nehvizd zajíždí čtyři autobusové linky: 655, 398, 354 a školní autobus 343.
 • Linky 398 a 354 jezdí v nejvytíženějších hodinách jako kloubové autobusy. Celkem přibylo 27 spojů.
 • Intenzivně usilujeme o obchvat obce, obec vykoupila většinu pozemků a uzavřela dohodu s krajem. Je zadána projektová dokumentace na kruhový objezd u výjezdu ze směru na Čelákovice.
 • Kolem chodníků podél Pražské je pro větší bezpečnost zábradlí.
 • Na začátku i konci Nehvizd jsou semafory, v Lentilkách zpomalovací, v původní zástavbě tlačítkový.
 • Vybudovali jsme nové bezpečné přechody v celé obci, v centru obce pak se světelným značením (zde není semafor možný, protože silnice je širší než 9 metrů).
 • Vybudovali jsme chodník směrem k bytovému domu u firmy Schiedel.
 • Vyznačili jsme na chodnících nebezpečná místa, která chodce varují před automobily, které vyjíždějí z bočních ulic - ne všude nám bylo PČR a Správou silnic a dálnic dovoleno vyznačit přechod.
 • Obnovili jsme staré zastávky, v bývalé prodejně trafiky na náměstí vznikla nová krytá zastávka.
 • V ulici Toušeňská jsme zbudovali nový chodník. Silnice u cyklostezky s bezpečnou cestou do školy je označena přechodem a dalšími bezpečnostními prvky.
 • Od září 2018 zastavuje školní autobus také na nové zastávce u "Schiedelu."

Co bude dál

 • Do tří let vyjedou automobily po obchvatu Nehvizd. Není to planý slib. Máme vykoupeno přes 70 procent pozemků, zpracujeme projektovou dokumentaci na obchvat i přeložku vysokého napětí, projekt pak předáme Středočeskému kraji, který slíbil, že neprodleně zahájí výstavbu i financování.
 • Od ledna 2019 začne jezdit nový linkový autobus do Mstětic, odkud budou vyjíždět vlaky směrem na Prahu a z Prahy od prosince 2018 každou půlhodinu. Přibude tak denně 16 spojů v pracovní dny a osm spojů o víkendech a svátcích. Cesta autobusem do Mstětic nepřesáhne 20 minut, vlakem jste pak na Vysočanské za 15 minut, na Masarykově nádraží v Praze za 25 minut.
 • S obcí Zeleneč a krajem pracujeme na vzniku parkovacího domu pro 300 automobilů u nádraží ve Mstěticích, připravíme tam také parkování pro skútry a jízdní kola. Během dalších tří let bude do Prahy jezdit na 300 dětí, které vyjdou z deváté třídy, je tedy nezbytně nutné, aby se na střední školy dostaly bezpečně, a aby další nápor zvládly i stávající linkové spoje, které vozí denně stovky Nehvizďanů do práce, většinou směrem na Prahu.
 • Od začátku roku 2019 začne fungovat točna se zázemím v lokalitě Lentilek, kam bude nově zajíždět také linka 354, která zatím jezdí jen z náměstí.
 • Nové zastávky autobusů vzniknou u benzinové pumpy a u Lidlu, k Lidlu bude vybudován nový chodník. Zrekonstruujeme zastávky v Nehvizdkách.
 • V Lentilkách nahradí zpomalovací semafor tlačítkový.

Jak toho docílíme?

 • Výstavbu obchvatu máme domluvenou s krajem, děláme vše proto, aby do tří let stál.
 • Na zastávky, chodníky, semafory a další bezpečnostní prvky máme vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu.
 • Spolupracujeme se Zelenčem, krajem i ROPIDEM na nové lince do Mstětic, stejně tak na vybudování parkovacích míst ve Mstěticích pro nehvizdské rezidenty.

Podporují nás:

"Vítám vše, co zvýší bezpečnost obyvatel Nehvizd. Nové chodníky i semafory k tomu jen přispějí. Za sebe pak velmi oceňuji spolupráci s vedením městyse i komisí finanční a bezpečnostní. A budu velmi rád, pokud s těmito lidmi budu moci další čtyři roky nadále spolupracovat."

Michal Dudla, obecní strážník

Cyklostezka s bezpečnou cestou do školy: roste na ní nově 48 lip; vysázeli jste je i vy
Cyklostezka s bezpečnou cestou do školy: roste na ní nově 48 lip; vysázeli jste je i vy

6. Životní prostředí: základ dobrého místa pro život

Co jsme splnili:

 • Za osm let jsme v Nehvizdech vysadili více než 400 stromů a přes 2500 keřů.
 • Společně s okolními obcemi a občanskými sdruženími jsme protestovali a podepsali memorandum proti výstavbě paroplynové elektrárny u Mochova. V dražbě byly vykoupeny pozemky, na kterých měla elektrárna stát a jejich majitel se zavázal, že nikdy výstavbu elektrárny nepovolí.
 • Díky jednání s ředitelstvím silnic a dálnic jsme prosadili nový asfaltový povrch na velice hlučnou betonovou dálnici a hlučnost tak klesla o 5 decibelů.
 • Vybudovali jsme nový kanalizační přivaděč pro západní část obce.
 • Přestavěli jsme a zvětšili čistírnu odpadních vod, máme velmi moderní membránovou technologii.
 • Letos v létě jsme instalovali také nová čerpadla, takže průtok vody je dost silný pro všechny části Nehvizd.
 • Změnili jsme dodavatele energií pro obec i školu, ušetřili jsme tak 20 procent nákladů na energie.
 • Zakoupili jsme a využíváme dva moderní stroje pro údržbu obce - samopohyblivý sekací stroj "spider" a čistící stroj pro letní i zimní údržbu komunikací a chodníků.
 • Na některých místech ve staré zástavbě jsme vyměnili staré žárovky veřejného osvětlení za úspornou technologii LED. V nové zástavbě mají již všechny sloupy veřejného osvětlení nejmodernější úsporné žárovky.
 • Vznikl biokoridor u rybníka (třetí dočišťovací nádrže), který jsme koupili, nechali vyčistit tekuté bahno a odstranili pevné nánosy, vybudovali umělý ostrůvek, přidali provzdušňovače vody a vznikla tak další odpočinková zóna nejen pro lidi, ale i pro zvěř.
 • Opravili jsme zeď u hřbitova, pomohli s výstavbou vlastní studny pro klub AFK.
 • Ulice Úzká dostala nový asfaltový povrch.

Co bude dál:

 • Kvůli vedrům a suchu obnovíme obecní studny. Kde? Ve školce, ve staré škole, v areálu fotbalového hřiště, na hřbitově a v ulici Družstevní. Chceme, aby sportoviště i zeleň v obci měli jistou stálou závlahu.
 • Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod budeme využívat na závlahu veřejných prostranství a sportovišť, máme připravenou studii, jak vodu z čistírny rozvést.
 • Pokračovat budeme v modernizaci čistírny odpadních vod, která bude mít dostatečnou kapacitu pro všechny obyvatele i firmy v Nehvizdech. Připravujeme montáž nového kalolisu.
 • V nových projektech máme připraveno místo na výsadbu nejméně 150 stromů a mnoha stovek keřů. Zelená zákoutí vzniknou v nové i starší zástavbě, například v okolí bývalé cihelny, v Horoušanské ulici nebo v ulici Za Tarasem, ale také u školy a u nových sportovišť.
 • Chceme se zaměřit na ještě intenzivnější úklid v obci.
 • Zaměříme se na opravy dalších starších prostranství a ulic.

Jak toho docílíme:

 • V mnohém budeme navazovat na započaté dílo.
 • Budeme spolupracovat s odborníky na zeleň a životní prostředí.
 • I nadále budeme jednat o dotacích, díky nimž mohou být místa v Nehvizdech zelenější a příjemnější.

Podporují nás:

"V Nehvizdech jsem se narodil. Velmi proto oceňuji rozvoj míst, kam se jít v zeleni projít, které tady v posledních letech vznikly. A vítám plány na další zelené odpočinkové a parkové zóny i kultivaci stávajících míst v naší obci."

Tomáš Růžička, ředitel Agro Vyšehořovice, obyvatel Nehvizd

Ale kdepak fotobanka, tohle je místo v našem biookoridoru. Není daleko, najdete ho cestou k rybníku
Ale kdepak fotobanka, tohle je místo v našem biookoridoru. Není daleko, najdete ho cestou k rybníku

7. Bezpečnost v Nehvizdech bez kompromisů

Co jsme splnili:

 • Už tři roky funguje v Nehvizdech obecní strážník, a to díky spolupráci s obcí Radonice.
 • Výborně spolupracujeme s PČR Čelákovice, častěji zajíždí do míst, jako jsou multifunkční hřiště Za Valem, ale i areál fotbalového hřiště AFK, aby ještě více hlídali bezpečí školáků ráno a odpoledne při cestě do a ze školy, aby sloužili v noci tak, abyste se tu cítili bezpečně.
 • I díky této spolupráci vzniká pravidelná bezpečnostní rubrika v Nehvizdském kurýru a pravidelná roční jednání s občany o bezpečnosti.
 • O dodržování předepsané rychlosti se postaraly dva semafory v obci, o bezpečnost chodců zábradlí podél chodníků.
 • Dosáhli jsme omezení nákladní dopravy přes Nehvizdy, nicméně výraznější zlepšení přinese za tři roky až obchvat obce.
 • V obytných zónách přibyly nové zpomalovací prahy a další bezpečnostní prvky.
 • Upustili jsme od kamerového systému, kvůli novým evropským pravidlům GDPR, ale i kvůli nechuti být pod věčným dohledem velkého bratra...

Co bude dál:

 • Usilujeme o to, abychom měli v blízké budoucnosti dva obecní strážníky.
 • Budeme i nadále intenzivně spolupracovat s PČR Čelákovice.
 • U Studánky v Lentilkách přibude nový tlačítkový semafor, stejně tak u nově plánované zastávky u benzinové pumpy.
 • Nadále budeme spolupracovat s PČR Čelákovice na absolutním vymýcení výroby a šíření omamných a psychotropních látek v Nehvizdech, stejně jako na preventivních programech pro děti a dospělé.
 • Zvažujeme na ulici Pražská úsekové měření.

Jak toho dosáhneme:

 • Hledáme druhého obecního strážníka.
 • V rozpočtu bude vyhrazeno vždy dost financí na bezpečnost v obci i na prevenci.
 • Rozvíjíme spolupráci s PČR Čelákovice.
 • Semafory máme předjednané.

Podporují nás

"Uvítám zklidnění provozu v obci a všechny kroky, které k tomu povedou. Stejně jako více tlačítkových semaforů a bezpečnostních prvků v Nehvizdech."

Zdena Pecková, obyvatelka Nehvizd, členka komise školství, kultury a sportu a dobrovolnice na většině akcí 

Bezpečnostní prvky na cyklostezce
Bezpečnostní prvky na cyklostezce

8. Otevřená a zcela transparentní radnice

Co jsme splnili:

 • Veškeré informace se k obyvatelům dostávají prostřednictvím Nehvizdského kurýra, webu městyse, e-desky, ale také prostřednictvím úřední desky, vývěsek, jejichž počet jsme výrazně rozšířili. 
 • Organizovali jsme několik veřejných projednání a slyšení (skate park, bezpečnost, místa ve školce a další).
 • Kdykoliv někdo přišel na radnici, mohl nahlédnout do jakékoliv smlouvy či listiny.
 • Všechny vyhlášky městyse prošly aktualizací.
 • Všechny investiční akce jsme zapojili do dotačních titulů, u řady z nich nám byla dotace přiznána (školka, škola, biokoridor, Stará cesta, ČOV atd.)
 • Úřad městyse zatím bezbariérový není, ale podařilo se zateplit budovu, vyměnit střešní krytinu a prostor pod střechou připravit pro půdní vestavbu.
 • Na Facebooku zatím oficiálně nekomunikujeme, ale v novém volebním období zřídíme oficiální stránku. 
 • Nyní si můžete komunikaci s námi vyzkoušet na facebookové stránce Sdružení na Facebooku. Jmenuje se Za lepší život v Nehvizdech.

Co bude dál:

 • Dále bude radnice otevřena pro všechny.
 • V pondělí a ve středu bude otevřena do 18 hodin.
 • Vybudujeme v budově radnice výtah, aby byl pohodlněji přístupný pro seniory, rodiče malých dětí a pro lidi se zdravotním postižením.
 • Zřídíme oficiální facebookovou stránku Nehvizd.
 • Všechny informace budou vždy dostupné všem občanům.
 • Nehvizdský Kurýr bude dále sloužit jako servisní a informační časopis, nikoliv pro prezentaci samotných zastupitelů.

Jak toho docílíme:

 • Řada našich kandidátů funguje na sociálních sítích a může tyto účty pro obec jednoduše spravovat.
 • Připravíme projekt, který by přístup na úřad zjednodušil seniorům a maminkám s kočárky.
 • Budeme se jako doposud chovat otevřeně a vstřícně, my jsme transparentní.

Podporují nás:

"Oceňuji, že bude mít obecní úřad otevřeno dva dny v týdnu do 18 hodin. Je to výrazné zlepšení pro všechny, kdo pracují v Praze a vracejí se domů později."

Hynek Ondráček, místostarosta T.J. Sokol Nehvizdy, trenér florbalového oddílu 

V pondělí a ve středu bude mít radnice otevřeno do 18 hodin; plánujeme také výtah, aby se k nám lépe dostávali senioři i maminky s kočárky či lidé s postižením
V pondělí a ve středu bude mít radnice otevřeno do 18 hodin; plánujeme také výtah, aby se k nám lépe dostávali senioři i maminky s kočárky či lidé s postižením

9. Na naše starší spoluobčany nezapomínáme!

Co jsme splnili:

 • Technické služby slouží i našim seniorům, kdykoliv projeví zájem.
 • Pozemek pro Dům seniorů již máme, hledáme investora.
 • Spolupracujeme s pečovatelským domem pro seniory v Čelákovicích, díky němuž mají senioři dobrý přistup ke službám, jako jsou nákupy, pedikúra, koupele a další.
 • Pro seniory jsou pravidelně zajišťovány obědy i v době prázdnin díky spolupráci se základní školou, pro handicapované seniory je zajištěn celoroční dovoz obědů do domu.
 • Pravidelně osobně přejeme seniorům k jubileím.
 • Pořádáme zájezdy do divadel, do kin, na výstavy, posezení se seniory, ve spolupráci s mateřskou a základní školou a centrem Dráček i další kulturní a společenský program.
 • Mnozí senioři se zapojili do přípravy kroužků a dalších akcí, za což jim velmi děkujeme.
 • V nově přestěhované knihovně mají senioři možnost se pravidelně scházet.

Co bude dál:

 • Budeme usilovat o nalezení investora pro Dům pro seniory, aby během dalších čtyř let vznikl, včetně všech služeb, které k tomu patří.
 • Budeme dále propojovat na nejrůznějších akcích nehvizdské generace, aby se tady nikdy senioři necítili osamoceni.
 • Připravujeme další sérii zájezdů pro seniory za hranice Nehvizd za kulturními památkami a výstavami.
 • Zajistíme, aby v Nehvizdech fungoval praktický lékař každý den.

Jak toho docílíme:

 • Budeme prostě pokračovat v započaté práci, budeme moc rádi, když nám to umožníte vaším hlasem!

Podporují nás:

"Podporuji kandidáty Za lepší život v Nehvizdech, protože i mě vždy šlo o to, aby Nehvizdy žily."

Miloš Ryčl, čestný občan Nehvizd a čestný starosta T.J. Sokol Nehvizdy
Seznamte se s našimi kandidáty.

I s vizí lídra naší kandidátky Vladimíra Nekolného.

Přijďte k volbám 5. a 6. října 2018!

Děkujeme za Vaši podporu.

Najdete nás také na Facebooku